Technische informatie over Habbo

Over de Habbo Software en Licenties

Habbo is 's werelds grootste en snelst groeiende virtuele wereld en sociale netwerk-site voor tieners.

Habbo en Habbo Hotel zijn gedeponeerde merken en diensten van Sulake Ltd. (Service Providers licentiegever) en/of haar zuster- en/of dochterondernemingen. Alle rechten zijn gereserveerd. © 2008 - 2009 Sulake Oy.

SOFTWARE LICENTIE
De Service Provider heeft bepaalde software beschikbaar gemaakt (De Software) welke je kunt downloaden van de Website om jouw gebruik van de Website te verbeteren. Het downloaden of op andere wijze verkrijgen van materiaal via Habbo gebeurt op je eigen risico en discretie en je zult er dus zelf verantwoordelijk zijn voor enigerlei schade aan jouw computer systeem of verlies van data, welke door het downloaden kan plaatsvinden. De Software bevat intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie en is beschermd door middel van toepasbaar intellectueel eigendomsrecht, copyright en andere wetten en mag alleen maar worden gebruikt volgens de eindgebruiker licentieovereenkomst die is inbegrepen in, of wordt bijgesloten bij de Software (De Licentieovereenkomst) en welke tevens de eigenaar van de Software identificeert (De Eigenaar).

Kopiëren, reproductie, aanpassing, en creatie van van de Software afgeleide producten op een andere server of locatie voor verdere reproductie, herdistributie, verkoop, uitleen, huur en lease is verboden, met uitzondering van toestemming onder de voorwaarden van de betreffende Licentieovereenkomst.

De Service Provider geeft geen garantie met betrekking tot de Software. De Gebruiker kan alleen uitgaan van de garanties zoals die worden verstrekt door de Eigenaar in de Licentieovereenkomst.

LICENTIE OVEREENKOMSTEN VAN DERDEN
Op deze software zijn de volgende copyrights van kracht: Copyright (c) 2007 Henri Torgemane

Alle rechten zijn gereserveerd.

BigInteger, RSA, Random en ARC4 zijn afgeleide producten van de jsbn library (http://www-cs-students.stanford.edu/~tjw/jsbn/) Op de jsbn library is het volgende copyright van kracht: Copyright (c) 2003-2005 Tom Wu (tjw@cs.Stanford.EDU )

MD5, SHA1 en SHA256 zijn afgeleide producten (http://pajhome.org.uk/crypt/md5/ ) Op deze producten is het volgende copyright van kracht: Copyright (c) 1998-2002 Paul Johnston & Contributors (paj@pajhome.org.uk )

SHA256 is een afgeleid product van jsSHA2 (http://anmar.eu.org/projects/jssha2/ ) Op jsSHA2 is het volgende copyright van kracht: Copyright (c) 2003-2004 Angel Marin (anmar@gmx.net)

AESKey is een afgeleid product van aestable.c (http://www.geocities.com/malbrain/aestable_c.html ) Op aestable.c is het volgende copyright van kracht: Copyright (c) Karl Malbrain (malbrain@yahoo.com)

BlowFishKey, DESKey en TripeDESKey zijn afgeleide producten van de Bouncy Castle Crypto Package (http://www.bouncycastle.org) Op deze producten is het volgende copyright van kracht: Copyright (c) 2000-2004 The Legion Of The Bouncy Castle

Op Base64 is het volgende copyright van kracht: Copyright (c) 2006 Steve Webster (http://dynamicflash.com/goodies/base64 )

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk