Inbreuk op auteursrecht

Sulake Oy ("Sulake", "wij" of "ons") respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zorgt ervoor dat dit duidelijk vermeld wordt aan alle merkgebonden intellectuele eigendommen die Sulake direct beschikbaar maakt op Habbo (toegangelijk gemaakt of gebruikt, zowel via privé computers, mobiele toestellen of anderszin) en we eisen van onze gebruikers hetzelfde te doen.

Sulake zal reageren op de beschuldigingen van schending van auteursrechten en naburige rechten in overeenstemming met de Finse Information Society Code (917/2014). De wet voorziet in een proces voor een rechthebbende van een auteursrecht of naburig recht waarin staat dat de rechthebbende een melding van inbreuk op auteursrecht doet bij een online service provider.

Wanneer een geldige kennisgeving wordt ontvangen, zal Sulake reageren op grond van dit proces door het offline halen van de betreffende inhoud. Naast het offline halen van de inhoud zal Sulake ook maatregelen nemen om contact op te nemen met de eigenaar van de verwijderde inhoud om deze een kans te geven op een pleidooi. Sulake zal, na ontvangst van een geldig pleidooi binnen een vastgestelde periode de betreffende inhoud weer terug zetten, tenzij anders is bepaald door een overeenkomst tussen de service provider en de content provider of door een bevel of besluit van een rechtbank of andere autoriteit.

Houd er rekening mee dat deze meldingen en pleidooien echte juridische mededelingen zijn die van buiten Habbo afkomen. Sulake kan kopieën van deze mededelingen leveren aan deelnemers aan het geschil of derde zoals vereist door de wet. Ons Privacybeleid heeft geen betrekking op de informatie die in deze mededelingen staan.

STUUR GEEN VERZOEKEN DIE NIET GERELATEERD ZIJN AAN INBREUK OP AUTEURSRECHTEN (BIJVOORBEELD VERZOEKEN VOOR TECHNISCHE SUPPORT OF KLANTENSERVICE, ETC.) NAAR ONDERSTAANDE CONTACT DETAILS. JE ZULT GEEN ANTWOORD ONTVANGEN ALS JE KLACHT NIET GERELATEERD IS AAN JURIDISCHE ZAKEN.

1. Sulake's aanspreekpunt voor het sturen van de kennisgeving als bedoeld in sectie 2 en het pleidooi als bedoeld in sectie 3 staan hieronder vermeld.

Ter attentie van: Legal Department
Sulake Oy

Dagmarinkatu 6

00100 Helsinki, Finland

legal@sulake.com

 

2. Inhoud van de mededeling

Een schriftelijke kennisgeving zal gemaakt moeten worden. Gelieve de volgende informatie in uw mededeling vermelden:

 

1) de naam en contact informatie van de kennisgevende partij;
2) een specificatie van het materiaal waarvoor verwijdering is gevraagd en details van de locatie van het materiaal;
3) bevestiging van de kennisgevende partij dat het materiaal waarvoor een verzoek wordt ingediend oprecht en illegaal is in het communicatie netwerk;
4) informatie met betrekking tot het feit dat de kennisgevende partij tevergeefs zijn verzoek heeft ingediend bij de content provider of dat de content provider niet geïdentificeerd kan worden;
5) bevestiging van de kennisgevende partij dat hij/zij de rechthebbende van een auteursrecht of naburig recht is of het recht heeft om op te treden namens de rechthebbende;
6) handtekening van de kennisgevende partij.

 

Een mededeling die niet aan de genoemde eisen (zie sub sectie 1)voldoet is ongeldig. Als de tekortkomingen in de kennisgeving uitsluitend betrekking heeft op de informatie genoemd in sectie 2, zal Sulake redelijke maatregelen nemen om de kennisgevende partij te benaderen en om de tekortkomingen te communiceren.

3. Mededeling naar de content provider en het pleidooi

Sulake zal de content provider onmiddelijk inlichten dat de toegang tot het materiaal verzonden door hem/haar ontnomen zal worden en de content provider een kopie van de kennisgeving te leveren op de basis waarop de preventie werd gemaakt.


Als de content provider van mening is dat de preventie ongegrond is, kan hij/zij het materiaal terugkrijgen door middel van het leveren van een pleidooi aan de kennisgevende partij (schriftelijk of elektronisch) binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling. Een kopie van het pleidooi zal gestuurd worden naar de service provider. Gelieve de volgende informatie te melden in het pleidooi:

 

1) de naam en contact informatie van de content;
2) de feiten en andere redenen waarom de betreffende preventie ongegrond is;
3) een specificatie van het materiaal waarvoor de preventie ongegrond is;
4) handtekening van de content provider.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk