Levelprogressie

Wat is Levelprogressie?

Het Avatar-niveau houdt de verschillende activiteiten bij die je in Habbo kunt doen en vertaalt deze naar een score. Het beperkt je speelstijl niet en dwingt je niet om specifieke taken uit te voeren, maar het kan je natuurlijk wel wat motivatie geven voor wat je in het hotel moet doen. Levelprogressie is waarschijnlijk iets waar de meer competitieve Habbo's hun tijd aan besteden.

 

Wat kan mij Progressiepunten opleveren?

Een overzicht van scores wordt weergegeven in de progressieweergave. Hieronder staan ​​de categorieën van activiteiten die je progressiepunten opleveren:

  • Achievement levels behalen.
  • Badges verdienen.
  • Kamerhosting: je krijgt punten wanneer Habbo's op hoog niveau je kamer bezoeken.
  • Meubi in eigendom: je krijgt punten voor verschillende soorten meubels die je bezit.

 

Hoe werkt de berekening?

Er is geen limiet aan hoeveel je kunt verdienen in elke scorecategorie. Maar, voor je totale score geeft elke categorie slechts zoveel punten als geteld worden voor de totale score van de categorieën samen.

Hier is een voorbeeld: als je 20 punten had voor achievements, 5 punten voor badges en 40 punten voor meubi, zou je totale score 20 + 5 + 25 = 50 punten zijn. Dit beloont dat je actief bent en doelen hebt bereikt in meerdere categorieën. Je kunt dus bijvoorbeeld niet zomaar een hoge score behalen door gewoon een stapel dure meubels te kopen.

 

Waarom zijn mijn punten gedaald?

Als je items verliest, b.v. door ze te verkopen op de Marktplaats of door je huisdier te laten eten, kan je furni-score afnemen. Zelfs in dat geval verlies je het avatar-level dat je hebt bereikt niet.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk