Beleid voor Fansites

Lees dit Beleid zorgvuldig door, zodat je je bewust bent van je wettelijke rechten en plichten op het gebied van de Habbo IE en Fansites.

Door een Fansite te maken, geef je aan dat je dit Beleid onherroepelijk accepteert.

 

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

1.1 Je moet begrijpen dat Habbo er alles aan doet om de Habbo IE te beschermen tegen schadelijke inbreuk. Overeenkomstig dit Beleid geeft Habbo echter al zijn geregistreerde Fansites herroepbare toestemming om Fansites te maken, gebaseerd op de Habbo IE. Alle Fansites moeten smaakvol zijn (naar eigen goeddunken van Habbo) en mogen geen commercieel (financieel) doel hebben. Je hebt ook toestemming om mobiele applicaties voor je Fansite te maken op basis van de Habbo IE, maar deze mogen niet commercieel zijn en mogen uitsluitend een nieuwsfeed van jouw Fansite en informatie over updates van Habbo bevatten. Habbo kan tevens, naar eigen goeddunken, jouw toestemming om Fansites te maken beëindigen en intrekken, op elk moment en zonder opgaaf van reden.

1.2 Je mag de Habbo IE gebruiken op je persoonlijke pagina's op de sociale netwerksites Facebook en Twitter en andere sociale netwerksites die daaraan in hoofdzaak gelijk zijn, mits jouw gebruik blijft voldoen aan dit Beleid en het beleid en de algemene voorwaarden van die sites. Habbo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook in samenhang met of voortkomend uit jouw activiteiten op zulke sites.

1.3 Het feit dat Habbo je toestemming geeft om Fansites te maken, wijzigt of vermindert op geen enkele wijze het eigendom van Habbo van alle rechten op, eigendomsrechten van en belangen in de Habbo IE. Jouw recht om Fansites te maken is beperkt tot de toestemming zoals beschreven in Paragraaf 1.1 hierboven.

1.4 Je zult niet doen alsof jouw Fansite wordt aanbevolen of is goedgekeurd door Habbo of alsof enige content op jouw Fansite wordt aanbevolen of is goedgekeurd door Habbo.

1.5 Plaats op je Fansite geen link naar enige website die cheats of hacks van Habbo-websites bevordert of gebruikt. Plaats ook geen link naar enige retro- of scamsite.

1.6 De toestemmingen die Habbo in dit Beleid verleent, zijn niet van toepassing op het kopiëren of gebruiken van het handelsimago van Habbo, waaronder het totale uiterlijk van een product of productlijn. Je mag niemand die jouw Fansite bekijkt, doen geloven dat deze officieel door Habbo gemaakt is, of diegene in verwarring brengen over of Habbo officieel geassocieerd is met het materiaal.

1.7 Gebruik geen domeinnaam die sterk lijkt op onze handelsmerken, op de eigen domeinen van Habbo of op domeinen van producten van Habbo. Als je een naam gebruikt die er te veel op lijkt, zijn we gedwongen om actie te ondernemen. En geloof me, je wilt voorkomen dat we dit soort actie moeten ondernemen.

1.8 Je mag de intellectuele eigendom van Habbo niet gebruiken op enige manier die volgens Habbo schadelijk is voor Habbo.

1.9 Alle content op jouw Fansite moet voldoen aan de Habbo Regels en mag geen enkele ongepaste inhoud bevatten.

1.10 Door deel te nemen geef je Habbo toestemming om al het fansite materiaal dat gebruikt wordt voor fansiteprojecten op een non-exclusieve en royalty-vrije manier wereldwijd te exploiteren, te reproduceren, aanpassingen door te voeren en weer te geven op welke wijze dan ook. Deelname aan het Fansiteproject maakt deze toestemming van toepassing op alle vormen van media, advertising en promotie op de markt.

1.11 Het maakt niet uit hoe fantastisch jouw Fansite is: je mag er absoluut niet over spammen in Habbo.

1.12 Als geregistreerde Fansite mag je het officiële Habbo Fansite-logo gebruiken op jouw Fansite. Dit logo moet een link naar een Habbo-website bevatten.

1.13 Fansites kunnen naast Twitter en Instagram andere sociale-mediaplatforms gebruiken om hun evenementen te promoten, zolang het een Habbo-gerelateerd account is dat geen enkele vorm van persoonlijke informatie over hen of andere Habbo's deelt. Het gebruik van sociale media-accounts die de echte identiteit van een persoon of persoonlijke informatie over hen of andere Habbo's onthullen, is niet toegestaan bij het organiseren van fansite-activiteiten.

We raden het gebruik van privéforums of niet-officiële Discord-servers af, hoewel wij het wel toestaan. Let op dat het Habbo NFT-project een officiële Discord heeft die wordt gemodereerd, en dat Habbo's worden aangemoedigd om ons hier te volgen als ze NFT's willen bespreken en meer hier over willen weten hoe het werkt in Habbo. Houd er rekening mee dat, net als op andere forums, de fansite zijn officiële status dreigt te verliezen als we meldingen ontvangen als de Habbo regels worden geschonden.

 

1.14 Fansite-leden zijn verantwoordelijk voor hun gedrag buiten Habbo, bijvoorbeeld op sociale media sites zoals Twitter en Instagram. Dit omvat niet alleen social media accounts die speciaal zijn aangemaakt voor Habbo of fansite-activiteiten, maar ook persoonlijke social media-accounts. Als wij ongepast gedrag op een account tegenkomen en dit kan gelinkt worden aan een fansite-lid (geverifieerd door Habbo Staff), kan dit ertoe leiden dat de officiële status van de betreffende fansite wordt ingetrokken.

1.15 Fansites kunnen geen geldprijzen weggeven, zoals cadeaubonnen, cadeau certificaten of vouchercodes waarmee een product kan worden gekocht. Dit geldt zowel voor geldprijzen die in Habbo of in een andere dienst gebruikt kunnen worden. 

 

Artikel 2 - Speciale voorwaarden

2.1 Virtuele valuta’s zoals tokens, munten, sleutels, badges of andere zelfgemaakte valuta die niet door Habbo zijn gemaakt, kunnen gebruikt worden op je Habbo Fansite, maar alleen als je deze kunt winnen, verzamelen of door het behalen van achievements. Het is niet toegestaan om echt geld te vragen in ruil voor een zelfgemaakte valuta.

2.2. Een Habbo Fansite, fansite, fanblog of fan pagina is een website over Habbo die gemaakt en onderhouden wordt door een user. Het doel is om andere Habbo spelers (Habbo fans) te informeren en te vermaken. Een Habbo Fansite kan nooit een winstgevend doel hebben en kan daarom zijn bezoekers niet om echt geld vragen of betaalmethoden aanbieden op hun fansite.

2.3 Zoals eerder vermeld kan een Habbo Fansite geen winstgevend doel hebben, maar banners met inhoud die de Habbo regels niet schendt en geen negatief effect hebben op de algehele weergave van de Fansite kunnen worden getolereerd.

2.4 Het veilige gebruik van Habbo en Fansites is onze belangrijkste prioriteit. Daarom moeten alle Fansites die de mogelijkheid bieden om zich op hun fansite te registreren ook altijd een veiligheidstrip verzenden tijdens het registratieproces. Deze tip moet potentiële registranten vertellen om niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken als in Habbo. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een waarschuwing toe te voegen onder het invoerveld of via een pop-up. Wanneer een sociale media account nodig is om te registreren op een fansite, is het verplicht aan te bevelen om alleen virtuele sociale media accounts te gebruiken die niet gekoppeld kunnen worden aan iemands echte identiteit.

2.5 Als eigenaar van een fansite wil je er altijd 100% zeker van zijn dat je fansite een veilige plek is voor je gebruikers. We raden daarom aan om geen privé forums te gebruiken. Het is toegestaan om deze functie op je fansite te hebben, maar als we meldingen ontvangen dat de Habbo regels op een dergelijk forum worden geschonden, loop je het risico je status als officiële Habbo Fansite te verliezen.

2.6 Fansite-leden die permanent van Habbo zijn verbannen, kunnen hun taken als medewerker van een officiële Habbo-fansite niet meer voortzetten, anders loopt de fansite als geheel het risico hun officiële status te verliezen. Als een medewerker van een fansite wordt onderzocht door de Habbo staff omdat diegene zich niet aan de Habbo regels heeft gehouden, kunnen wij de fansite vragen de betreffende persoon uit het team te verwijderen totdat er een oplossing gevonden is. Dit wordt vanaf nu [26 april 2022] toegepast en werkt niet met terugwerkende kracht.

2.7 De samenwerking tussen fansiteleden moet vrijwillig zijn en alle content die bij ons wordt ingediend, moet de voorafgaande goedkeuring hebben van degene die het gemaakt heeft. 

 

Artikel 3 – Het registreren van jouw Fansite als een Officiële Fansite

3.1 Iedereen kan een Fansite maken, zolang die voldoet aan de voorwaarden in dit Beleid. Maar het maken van een Fansite geeft je niet het recht deze als officieel te bestempelen. Hieronder leggen we het proces uit waarmee je jouw site kunt aanmelden als Officiële Fansite.

3.2 Sulake behoudt zich het recht voor om nieuwe aanmeldingsprocessen voor Officiële Fansites te openen als daar behoefte aan is, zonder vast tijdschema. Als we nieuwe Fansite selecties organiseren, wordt dit op onze website aangekondigd. Hier wordt alle benodigde informatie uitgelegd die nodig is om de officiële status aan te vragen.

3.3 Sulake zal alle inzendingen en alle Fansites controleren of ze voldoen aan alle hier vermelde voorwaarden en vereisten. Sulake behoudt zich het recht voor zijn keuzes te maken op basis van smaak, de getoonde inzet en de kwaliteit van de content.

3.4 De geselecteerde Fansites worden daarna toegevoegd aan onze lijst van Officiële Fansites. Al deze sites zullen voorproefjes en updates ontvangen over toekomstige Habbo-projecten en het recht hebben om het Habbo Fansite-logo te gebruiken. In overleg met de Staff kan Habbo officiële fansite-events actief promoten door sociale media berichten te delen, het event promoten in webartikelen en event kamers plaatsen in de Navigator. De hoeveelheid promotie die wordt gedaan is afhankelijk van het type event en moet altijd goedgekeurd worden door de Staff. We kunnen naar eigen goeddunken Fansites verwijderen uit de lijst van Officiële Fansites. Gebruikelijke redenen voor verwijdering zijn het feit dat een Fansite inactief is geworden of dat deze spamt in Habbo.

3.5 Alleen de Fansites die zijn geslaagd voor het speciale aanmeldingsproces en zijn geregistreerd als Officiële Fansite hebben ook toestemming om mobiele applicaties voor die Fansite te maken op basis van de Habbo IE, maar deze mogen niet commercieel zijn en mogen uitsluitend een nieuwsfeed van die Fansite en informatie over updates van Habbo bevatten.

 

Artikel 4 – Disclaimer

4.1 Habbo vereist dat je een disclaimer gebruikt in samenhang met jouw gebruik van de Habbo IE. De vereiste disclaimer staat hieronder. Je moet deze disclaimer weergeven op elke pagina van jouw Fansite.

"Deze [Fansite] is niet verbonden aan, aanbevolen of gesponsord door of specifiek goedgekeurd door Sulake Oy of aan haar Gelieerde Ondernemingen. Deze [Fansite] kan gebruikmaken van de handelsmerken en andere intellectuele eigendom van Habbo, zoals toegestaan volgens het Habbo Fansitebeleid."

4.2 Als je merknamen, logo's of handelsmerken van Habbo (hierna "Merken") gebruikt in samenhang met jouw Fansite, moeten de Merken worden gebruikt op een manier die de reputatie van de Merken verbetert en niet schaadt. Merken mogen niet worden gewijzigd.

 

Artikel 5 – Afwijzing van garanties

Wat ingewikkelde woorden van onze juristen, die erop stonden dat we je vertellen dat Habbo geen garantie geeft op enige Habbo IE. HABBO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, CLAIMS OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DE HABBO IE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET DAN WEL WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE GARANTIES OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, PRESTATIES, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. OOK MAG NIET WORDEN VERWACHT DAT GARANTIES ONTSTAAN DOOR EEN REEKS TRANSACTIES, EEN REEKS PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK.

 

Artikel 6 – Beperking van aansprakelijkheid

Nog wat ingewikkelde woorden van onze juristen: Habbo is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door jouw gebruik van de Habbo IE. JE BEGRIJPT EN ACCEPTEERT UITDRUKKELIJK DAT HABBO OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN OP GROND VAN OVEREENKOMSTEN, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF RISICO-AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT HET DOOR JOU EVENTUELE MAKEN, WEERGEVEN OF GEBRUIKEN VAN ENIGE FANKUNST OF FANSITE OF JOUW GEBRUIK VAN DE HABBO IE, ZELFS ALS WIJ GEWAARSCHUWD ZIJN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Je accepteert dat indien Habbo jouw toestemming om Fansites te maken intrekt of beëindigt, je Habbo niet gerechtelijk mag vervolgen voor enige schade veroorzaakt door deze intrekking of beëindiging, inclusief directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of jouw kosten van Fansites.

 

Artikel 7 – Handhaving van rechten

Habbo bewaakt het gebruik van de Habbo IE zorgvuldig. Indien je ongeautoriseerd gebruikmaakt van de Habbo IE zal Habbo je onmiddellijk manen te stoppen met dit ongeautoriseerde gebruik. Indien je dit ongeautoriseerde gebruik niet staakt of op een later moment opnieuw begint, kan Habbo juridische stappen tegen je ondernemen. Geloof ons, we vinden het niet leuk om tegen wie dan ook juridische stappen te moeten ondernemen, maar als we dat tegen jou moeten doen, zul je het nog minder leuk vinden. Natuurlijk moet je, als dit gebeurt, de kosten van de advocaat van Habbo en andere proceskosten betalen.

 

Artikel 8 – Geen relatie tussen jou en Habbo

JOUW DEELNAME IN HET MAKEN VAN FANSITES IS OP STRIKT VRIJWILLIGE BASIS. JE ERKENT EN ACCEPTEERT DAT JE VAN HABBO GEEN ENKELE COMPENSATIE VAN WELKE AARD DAN OOK ZULT ONTVANGEN VOOR JOUW FANSITE. NIETS IN DIT BELEID LEIDT TOT HET ONTSTAAN VAN ENIGE RELATIE TUSSEN JOU EN HABBO IN DE VORM VAN LEVERANCIER, PARTNERSCHAP, JOINT VENTURE, FRANCHISE, DIENSTVERBAND OF VERGELIJKBAAR. JE ERKENT DAT JE OP IEDER GEWENST MOMENT KUNT STOPPEN MET HET AANLEVEREN VAN CONTENT VOOR JOUW FANSITE.

 

Artikel 9 – Overige juridische bepalingen

Habbo behoudt alle rechten voor die in dit document niet expliciet zijn toegekend. Habbo kan dit Beleid op elk moment wijzigen door het herziene Beleid op een of meerdere websites te plaatsen en je wordt geacht kennis te hebben genomen van dergelijke wijzigingen. De voorwaarden in dit Beleid zijn onderworpen aan de wetten van Finland. Enige gerechtelijke procedures met betrekking tot dit Beleid zullen plaatsvinden in de gerechtshoven van Helsinki, Finland en je stemt in met deze jurisdictie. Als enige bepaling in dit Beleid onrechtmatig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk