Informatie over bans en mogelijkheid om in beroep te gaan

Hallo, Habbo Community!

Wij willen voor iedereen in Habbo een veilige en plezierige omgeving creëren en om dat te bereiken vragen wij te allen tijde om jouw medewerking bij het respecteren van zowel de community normen als die van andere spelers.

 

Houd er rekening mee dat het schenden van deze normen kan leiden tot handhavingsmaatregelen tegen jouw account(s) of inhoud. In het geval waarin jouw gedrag een reëel risico voor anderen vormt, behouden wij ons het recht voor om contact op te nemen of samen te werken met de relevante autoriteiten om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze community dynamisch is en dat ons platform voortdurend evolueert. Als gevolg hiervan kunnen onze regels veranderen om zich aan deze veranderingen aan te passen. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van deze veranderingen.

Meer details over ons ban voortgang van het moderatiesysteem, vind je hier.

 

Houd er rekening mee dat bepaalde herhaalde schendingen van deze regels kunnen leiden tot een permanente account ban.  Wij moedigen iedereen aan om bij te dragen aan een positieve Habbo ervaring en ons te helpen een gastvrije en veilige virtuele ruimte voor iedereen te behouden.

 

Hieronder vind je een opsomming van alles wat niet toegestaan is in Habbo.

 

Ongepast Seksueel Gedrag

Habbo streeft ernaar een positieve, plezierige en bij de leeftijd passende ervaring voor haar spelers te creëren. Wij tolereren geen taal of inhoud die gedetailleerde of grafische weergaven van seksuele activiteiten, discussies of gerelateerde onderwerpen bevat, waaronder:

 • Ongepast seksuele discussies
 • Vragen naar, of deelnemen aan cyberseks
 • Seksuele intimidatie, seksuele overtreding of bedreiging
 • Seksuele gunsten
 • Het delen van links naar, of het aanbieden van het verzenden van volwassen pornografisch materiaal
 • Vragen naar of deelnemen aan seks/naaktheid via webcam

 

Persoonlijke identificatiegegevens

Om de privacy te waarborgen en de veiligheid te garanderen, kan het voor spelers onmogelijk zijn om hun eigen persoonsgegevens te delen of om persoonsgegevens en unieke identificatiegegevens van anderen op Habbo te zoeken. Dit omvat:

 • Het delen van persoonlijke e-mailadres en social media profielen
 • Het vragen van webcam contact of foto's
 • Het delen van persoonlijke, identificeerbare informatie
 • Accountwachtwoorden
 • Het delen van financiële informatie, waaronder creditcard- en bankrekeninggegevens
 • Het delen van identificeerbare informatie of foto's van andere spelers
 • Proberen om andere spelers in het echt te ontmoeten

 

 

Intimidatie

Het meedoen met bedreigingen online of in het echte leven die geweld aanmoedigen tegen individuen of eigendommen, pesten, stalken, trollen, intimidatie, afpersing en chantage zijn ten strengste verboden op Habbo. Bovendien is alle inhoud die dergelijk gedrag uitbeeldt of beschrijft niet toegestaan. Hieronder valt: 

 • Fysieke bedreigingen
 • Extreem gewelddadig rollenspel
 • Bedreigingen om andere spelers te "hacken"
 • Intimidatie via social media accounts
 • Het sturen van buitensporige aantallen cadeaus om een andere speler te irriteren of misbruiken
 • Cyberpesten
 • Doxing
 • Groep intimidatie tegen een andere speler
 • Bedreiging tegen spelers of Staff
 • Het aanmaken van meerdere nieuwe accounts om spelers hierop lastig te vallen
 • Zich voordoen als individuen, groepen of entiteiten op een manier die hun reputatie kan schaden
 • Iemand dreigen in het echte leven kwaad te doen
 • Het onthullen of dreigen met delen van persoonlijke gegevens van anderen
 • Het gebruiken van spelfouten, speciale tekens of andere methoden om detectie van godslastering te omzeilen

 

 

Haat zaaien

Habbo waardeert en omarmt spelers van verschillende leeftijden, achtergronden en identiteiten. Inhoud of gedrag dat haatgroepen, hun ideologieën of acties onderschrijft, verheerlijkt of promoot, is ten strengste verboden Discrimineren, spotten met of het bevorderen van haat ten opzichte van individuen of groepen, evenals het aanmoedigen van dergelijk gedrag, is op basis van de volgende factoren niet toegestaan:

 • Leeftijd
 • Ras, waargenomen ras of etniciteit
 • Nationale afkomst
 • Seksuele geaardheid
 • Geslacht, genderidentiteit of genderexpressie
 • Religie of religieuze overtuigingen
 • Status gerelateerd aan handicaps, waaronder ziektes, fysieke aandoeningen, misvormingen, mobiliteitsproblemen en mentale beperkingen
 • Lichamelijke of geestelijke handicapstatus
 • Familiesituatie

 

 

Verstoren & Scripten

Wij staan niet toe dat spelers acties ondernemen die opzettelijk de normale gang, het plezier of de eerlijkheid van de spelervaring verstoren. Dit omvat activiteiten zoals:

 • Adverteren met commerciële doeleinde
 • Trucjes die leiden tot verstoring
 • Opzettelijk spammen
 • Het verstoren van officiële evenementen
 • Georganiseerde aanvallen (raids)
 • Scripten door middel van het gebruik van geautomatiseerde programma's om oneerlijke voordelen te behalen, vals te spelen of de balans van het spel te verstoren.
 • Het delen van exploits met anderen of het aanmoedigen van anderen om vals te spelen
 • Items verkopen met misleidende of onnauwkeurige beschrijvingen
 • Je voordoen als iemand anders in de echte of virtuele wereld in een poging anderen te misleiden
 • Exploitaties gebruiken om overal op het platform een oneerlijk voordeel te behalen
 • Proberen toegang te krijgen tot de account van een andere speler zonder diens toestemming
 • Het plaatsen van misleidende links met als doel ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de accounts of informatie van anderen

 

Zelfmoord en Zelfbeschadiging

Bij Habbo nemen wij het welzijn van onze spelers serieus. Wij behouden ons het recht voor om met de autoriteiten samen te werken als er geloofwaardige dreigingen van zelfbeschadiging bestaan. Ons platform verbiedt ten strengste alle inhoud of gedrag waarin zelfmoord, zelfbeschadiging of andere activiteiten worden afgebeeld, verheerlijkt of aangemoedigd in het echt. Hieronder valt:

 • Het verstrekken van details over methoden voor zelfmoord of zelfbeschadiging
 • Inhoud waarin gevallen of methoden van zelfmoord of zelfbeschadiging worden aangemoedigd, ondersteund of afgebeeld
 • Deelnemen aan gevaarlijke fysieke uitdagingen of stunts die plaatsvinden in het echte leven

 

Als jij of iemand die je kent gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging heeft, er is hulp beschikbaar. Neem contact op met een hulporganisatie die gespecialiseerd zijn in zelfmoordpreventie. Klik hier om een aantal hulporganisaties te zien. Voor aanvullende hulpbronnen, bekijk hier om de opties te bekijken.

 

 

Scammen

Deelnemen aan oplichtingsactiviteiten, zoals het bedriegen of oplichten van andere spelers, is ten strengste verboden op ons platform. Dit omvat:

 • Het creëren van kamers of groepen met de bedoeling om anderen op te lichten
 • Wachtwoord Phishing trucs
 • Het stelen van meubi/credits van de account van een andere speler
 • Het verspreiden van links naar sites die duidelijk bedoeld zijn voor wachtwoord phishing, oplichting of illegale Habbo sites (Retro Hotels)
 • Proberen spelers op te lichten met in-game transacties
 • Zich voordoen als Staff of betrouwbare personen met de bedoeling accounts te stelen of toegang te krijgen tot waardevolle in-game activa.
 • Het aanbieden van valse of misleidende in-game items, valuta of transacties om het vertrouwen van andere spelers te misbruiken.
 • Het beloven van waardevolle beloningen of in-game items via neppe giveaway acties

 

 

Het in gevaar brengen van minderjarigen

Dit spel hanteert een strikt nultolerantiebeleid ten aanzien van acties die een bedreiging vormen voor minderjarigen, waaronder:

 • Elk ongepast gedrag, zoals vriendschappen sluiten met een minderjarige met de bedoeling deze te manipuleren en uit te buiten (bijvoorbeeld grooming).
 • Het seksualiseren van minderjarigen op welke manier dan ook-
 • Het voeren van seksuele discussies met of het vragen van ongepast materiaal aan minderjarigen.
 • Het delen, vragen of bespreken van materiaal dat te maken heeft met de uitbuiting van kinderen

 

 

Schending van de Algemene Voorwaarden

 • Het promoten van het gebruik van illegale drugs
 • Fondsenverwerving voor terroristische of extremistische organisaties, mensen of ondersteunende groepen
 • Het uiten van steun aan, het vergoelijken of verheerlijken van terroristische extremistische ideologieën of acties
 • Het uiten van steun aan, vergoelijken of verheerlijken van massale schietpartijen en andere daden van binnenlandse terrorisme of gewelddadige extremisme.
 • Toegeven aan of proberen deel te nemen aan creditcardfraude, hacken, keyloggen, wachtwoordphishing, illegaal gebruik van telefoonsystemen
 • Het aanbieden van afbeeldingen of het delen van links naar sites met kinderporno
 • Poging om drugs te verkopen aan spelers
 • Grooming
 • Toegeven dat je een Retro Hotel bezit/ het spammen van een Retro Hotel
 • Het verkopen van een Habbo account of Habbo meubi voor echt geld (met uitzondering van officiële NFT-marktplaatsen. Je kunt deze gebruiken om op legitieme wijze Habbo Collectibles te kopen en te verkopen)
 • Gokken door deel te nemen aan casino activiteiten
 • Het delen van inloggegevens in Habbo of op een ander platform
 • Gedeeltelijke links, het omzeilen van het filter en toegestane websitelinks naar niet-toegestane websites
 • Anderen aanmoedigen om ongeoorloofde externe links te bezoeken
 • Het gebruiken van bots die zijn geprogrammeerd om verstorende taken, games en evenementen uit te voeren
 • Het delen van een account met andere spelers
 • Een Habbo account ruilen voor meubi of andere items
 • Het niet voldoen aan de minimumleeftijd om Habbo te spelen
 • Herhaaldelijk deelnemen aan inhoud en acties die deze Algemene Voorwaarden, Habbo Regels, onze community regels en relevante wettelijke voorschriften schenden.
 • Gebruik de hulpsystemen die in onze Service beschikbaar zijn. Gebruikers kunnen contact met ons opnemen voor klachten/meldingen die duidelijk en vaak ongegrond zijn.

 

 

Ongepaste Habbonaam

 • Seksueel ongepaste kamer- of groepsnaam
 • Kamer- of groepsnamen die drugs promoten
 • Kamer- of groepsnamen die andere spelers misbruiken
 • Habbo-namen / kamers / groepen / events / die gemaakt zijn om anderen te misbruiken, te pesten of te misleiden
 • Seksueel ongepaste Habbonamen of Habbonamen die het gebruik van drugs promoten

 

 

Permanente bans

Gedrag dat de community normen aanzienlijk schendt, de spelerservaring verstoort of een ernstige bedreiging vormt voor het welzijn van spelers, wordt niet getolereerd en rechtvaardigt een permanente blokkade. Dit omvat:

 • Vragen naar of deelnemen aan seks/naaktheid via webcam
 • Het delen van identificeerbare informatie of foto's van andere spelers
 • Proberen om andere spelers in het echt te ontmoeten
 • Groepsintimidatie tegen de andere spelers
 • Het bedreigen van spelers of Staff
 • Het maken van nieuwe accounts om andere spelers lastig te vallen met alternatieve accounts
 • Doxing
 • Georganiseerde raids
 • Scripten
 • Exploitaties gebruiken om overal op het platform een oneerlijk voordeel te behalen
 • Het delen van exploits met anderen of het aanmoedigen van anderen om vals te spelen door items met misleidende of onnauwkeurige beschrijvingen te verkopen.
 • Je voordoen als iemand anders in de echte of virtuele wereld in een poging anderen te misleiden
 • Proberen toegang te krijgen tot de account van een andere speler zonder diens toestemming
 • Het plaatsen van misleidende links met als doel ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de accounts of informatie van anderen
 • Eenvoudige trucs om wachtwoorden te stelen
 • Het stelen van meubi/credits van de account van een andere speler
 • Het verspreiden van links naar sites die duidelijk bedoeld zijn voor wachtwoord phishing, oplichting of illegale Habbo sites (Retro Hotels)
 • Zich voordoen als Staff of mods met als doel andere spelers te misbruiken, op te lichten of te misleiden
 • Het promoten van het gebruik van illegale drugs
 • Toegeven aan of proberen deel te nemen aan creditcardfraude, hacken, keyloggen, wachtwoordphishing, illegaal gebruik van telefoonsystemen
 • Het aanbieden van afbeeldingen of het delen van links naar sites met kinderporno
 • Poging om drugs te verkopen aan spelers
 • Het in gevaar brengen van de veiligheid van een minderjarige
 • Toegeven dat je een Retro Hotel bezit of een Retro Hotel promoot in het spel
 • Het verkopen van een Habbo account of Habbo meubi voor echt geld (met uitzondering van officiële NFT marktplaatsen. Je kunt deze gebruiken om op legitieme wijze Habbo Collectibles te kopen en te verkopen)
 • Gokken/Casino's
 • Een terugbetaling aanvragen van een succesvolle aankoop
 • Het delen van inloggegevens in Habbo of op een ander platform
 • Gedeeltelijke links, het omzeilen van het filter en toegestane website links naar niet-toegestane websites
 • Anderen aanmoedigen om ongeoorloofde externe links te bezoeken
 • Het gebruiken van bots die zijn geprogrammeerd om verstorende taken, games en evenementen uit te voeren
 • Het delen van accounts met anderen
 • Een Habbo account ruilen voor meubi of andere items
 • Habbo-namen / kamers / groepen / events / die gemaakt zijn om anderen te misbruiken, te pesten of te misleiden
 • Ongepaste seksueel getinte Habbo-namen / kamers / events/ groepen 
 • Habbo-namen / kamers / events / groepen die gemaakt zijn om het gebruik van drugs te promoten
 • Niet voldoen aan de minimumleeftijd

 

Redenen om een unban te krijgen:

 • Onterechte bans:
  • Als het systeem jouw account per ongeluk een sanctie heeft gegeven. Als wij na een grondige beoordeling geen bewijs hebben gevonden dat de Algemene Voorwaarden niet zijn geschonden, dan zal de blokkade van jouw account worden opgeheven.
 • Niet-geautoriseerde toegang tot accounts
  • Als ons systeem ongebruikelijke activiteit op jouw account heeft gedetecteerd, wat wijst op een mogelijke account hack. Nadat jouw account is beveiligd, kunnen wij de ban opheffen.
 • In beroep gaan tegen een ban:
  • Wij kunnen begrijpen dat je weleens fouten kunt maken en bepaalde woorden hebt gebruikt. Het is niet je bedoeling geweest om iemand kwaad te doen. Nadat wij het gehele chatgesprek hebben bekeken, kunnen wij je mogelijk een tweede kans geven.
 • Bugs wegens exploitatie
  • Als je account is verbannen vanwege een systeemfout.
 • Terugbetaling:
  •  In het geval van een succesvolle oplossing van een terugvordering die heeft geleid tot een terugbetaling, kan de blokkade van het account worden opgeheven.
 • Gebrek aan bewijs:
  • Als er onvoldoende of geen concreet bewijs is dat de oorspronkelijke ban ondersteunt.
 • Verkeerde Identity:
  •  Als de ban het resultaat is van een identiteitsverwisseling of een fout, dan kan de ban van het account worden opgeheven nadat deze is geverifieerd.

 Bedankt voor je begrip en inzet om van Habbo een geweldige plek voor iedereen te maken!

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk